Poniżej jest nasz aktualny rozkład zajęć. W tabeli widać dni. Potem jest nazwa grupy (są grupy starsze i młodsze, klubowe). Pod nazwą grupy są godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Poniżej jest miejsce i adres gdzie dane zajęcia się odbywają.

Jak trafić na zajęcia?

Sala gimnastyczna byłej Szkoły Podstawowej nr 3 w Dzierżoniowie – ul. Szkolna

Duża sala gimnastyczna i Sala Lustrzana – SP1 Dzierżoniów ul. gen. Władysława Sikorskiego 2

Hala sportowa w Piławie Górnej – ul. Tadeusza Kościuszki 1A

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt