Poniżej jest nasz aktualny rozkład zajęć. W tabeli widać dni. Potem jest nazwa grupy (są grupy starsze i młodsze, klubowe). Pod nazwą grupy są godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć. Poniżej jest miejsce i adres gdzie dane zajęcia się odbywają.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt