Regulamin zajęć Arte-fit

  1. Uczestnik uczęszczający na zajęcia jest pod opieką trenera/instruktora począwszy od momentu rozpoczęcia zajęć aż do ich zakończenia.
  2. Rodzic/opiekun odbiera uczestnika po zakończonych zajęciach. Uczestnik może wyjść po zajęciach bez rodzica/opiekuna tylko i wyłącznie, gdy rodzic/opiekun wyrazi na to pisemną zgodę i dostarczy ją do nauczyciela/instruktora prowadzącego. W przypadku ograniczenia praw rodzicielskich któregoś z rodziców do odbioru dziecka z zajęć należy powiadomić prowadzącego.
  3. Uprzejmie prosi się, aby rodzice/opiekunowie nie przebywali na sali gimnastycznej podczas trwania zajęć.
  4. W przypadku nieusprawiedliwionych nieobecności opłata składki członkowskiej nie podlega zwrotowi ani przełożeniu na następny miesiąc.
  5. Zawodnik po odpowiednim opanowaniu elementów technicznych ma możliwość wystartowania na zawodach. Decyzje o starcie podejmuje trener/instruktor.
  6. Składka pobierana jest z tytułu Składki Członkowskiej, gdzie środki przeznaczone zostają działalność statutową organizacji, sprzęt sportowy, nagrody, organizację zawodów, stroje treningowe i startowe. Wysokość składki w następnych latach może ulec zmianie.
  7. Rodzic ponosi odpowiedzialność materialną w przypadku zniszczenia mienia znajdującego się na sali, szatni oraz korytarzu.

Numer konta

STOWARZYSZENIA ARTE-FIT

Bank Spółdzielczy 41 9527 0007 0055 3838 2000 0001

Deklaracja członkowska

Statut stowarzyszenia

Licencja klubowa

81a770dc-1959-4ca8-ae56-89d9569ca0a8

Hymn naszego klubu

W  klubie Arte-Fit

  1. Z koleżanką i kolegą zbudujemy coś z niczego.

Coś z niczego, czym zdziwimy cały świat.

Razem przyjaźń, razem praca, razem się do klubu wraca!

Ręka w rękę, ramię w ramię, ty i ja!

 

Ref. W klubie tyle przyjaźni.

Tu wszyscy są ważni

Tu zawsze weselej.

W naszym klubie przygód jest wiele!

 

  1. Jeszcze małe, a już wielkie, chcemy się nauczyć więcej.

Wiedzieć więcej, ćwiczyć więcej, sprawną być!

Razem zbierzmy się w gromadę,

razem zawsze damy radę. Razem łatwiej uczyć się i razem żyć!

 

Ref. W klubie tyle przyjaźni…

 

  1. My się trudów nie lękamy, co dzień sto zagadek mamy.

Wspólnie znajdźmy dobry pomysł, dobrą myśl

Razem ćwiczyć, wspólnie tworzyć, kłopot dzielić, dobro mnożyć.

Więc do klubu razem warto dzisiaj przyjść!

 

Ref. W klubie tyle przyjaźni…

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt